Tennisvereniging Het Elderink

Tennisschool Eddy verzorgt vanaf oktober 2022 de tennislessen voor de leden van tennisvereniging Het Elderink. De lessen kunnen worden ingepland op alle doordeweekse dagen.

Informatie over tennisvereniging Het Elderink vindt u op de website van de vereniging.

Lesmogelijkheden & tarieven

U kunt kiezen voor het zomer- en/of winterseizoen, alsmede voor een leskwartaal. Dit laatste is speciaal geïntroduceerd omdat de vereniging ook een kwartaal lidmaatschap aanbiedt. Zodoende kunnen de lessen worden afgestemd op ieders wens. Naast de vermelde series lessen is het ook mogelijk om losse lessen af te nemen.

Een inschrijving voor een seizoen/kwartaal kan niet tussentijds worden beëindigd.

Het zomerseizoen loopt van april t/m september en omvat 19 lesweken, verdeeld over 6 maanden.
Het winterseizoen loopt van oktober t/m maart en omvat 19 lesweken, verdeeld over 6 maanden.
Het eerste kwartaal omvat 8 lesweken.
Het tweede kwartaal en het vierde kwartaal omvatten 10 lesweken.
Het derde kwartaal valt in de zomervakantie. Daardoor valt dit kwartaal buiten de keuzes.

Het kan voorkomen dat er op de maandagen in het zomerseizoen minder dan 19 lesweken zijn, omdat veel officiële feestdagen op de maandag vallen. Indien dit het geval is, wordt het tarief naar rato aangepast.

De groepsindeling wordt aan het begin van het seizoen of kwartaal bepaald.
Indien tijdens het lopende seizoen de groepsgrootte wijzigt, wijzigt het te betalen tarief mee.

De lestarieven kunnen per april van elk jaar worden gewijzigd.
Het lesgeld kan via maandelijks incasso of ineens vooraf worden voldaan.

Het tarief voor losse lessen bedraagt € 64,- per uur.

Voor jeugdleden van de vereniging geldt een all-in lidmaatschap. Dit betekent dat het lesgeld voor de lessen verdisconteerd zit in het lidmaatschap voor de vereniging. Derhalve zijn voor de jeugdleden hier geen lesmogelijkheden en tarieven vermeld. Hiervoor dient u zich te wenden tot de vereniging.

De tarieven voor het zomer- en winterseizoen staan hieronder vermeld.

Volwassenen (prijzen per maand)
Groepsgrootte Lesduur Zomerlessen Winterlessen 1e kwartaal 2e kwartaal 4e kwartaal
4 personen 60 minuten € 45,37 € 45,37 € 39,23 € 49,04 € 49,04
Duoles 60 minuten € 90,74 € 90,74 € 78,47 € 98,08 € 98,08
Privéles 60 minuten € 181,48 € 181,48 € 156,93 € 196,17 € 196,17
Privéles 30 minuten € 90,74 € 90,74 € 78,47 € 98,08 € 98,08
Inschrijving
U kunt zich opgeven door middel van het inschrijfformulier.
Voor betaling via maandelijks automatisch incasso dient u het machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
Op de trainingen zijn de lesbepalingen Het Elderink van toepassing.
Lesdata

Klik hier om de lesdata de zomerperiode 2024 en voor de winterperiode 2022/2023 te bekijken.